Stichting Nikan and FriendsDonatie

Wij zijn dankbaar met iedere donatie op rekening NL73INGB 0007252754 t.n.v. Stichting Nikan and Friends, zodat wij deze belangrijke doelgroepen belangeloos kunnen blijven bezoeken en verblijden.

Sandra van de Velde
Telefoon : 06 407 13 116